Quang cao giua trang

Chăn nuôi đại gia súc ăn cỏ đang là lợi thế rất lớn để tái cơ cấu ngành chăn nuôi

Chủ nhật - 28/07/2019 21:59
Ngày 15/5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Phát triển Gia súc ăn cỏ. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì Hội nghị.Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho bi